Obchodné podmienky

Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám.

 

Pri objednávaní vešteckých alebo iných duchovných služieb, či produktu mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o Vaše celé meno, dátum narodenia, FB účet (ak komunikujeme cez FB správy), e-mailovú adresu, mobilný telefonický kontakt v prípade, ak si objednáte duchovné pomôcky, Vašu fotografiu pomocou ktorej sa s Vami spojím počas veštenia a ak si objednáte duchovnú pomôcku aj Vašu adresu trvalého, alebo prechodného pobytu. Samozrejme zodpovedám za ochranu všetkých Vami mi poskytnutých údajov a aj za ich bezpečnosť.

 

Vaše údaje použijem, ktoré mi poskytujete v prípade objednávky služieb, alebo tovaru len do odoslania vami objednaného tovaru, alebo služieb. Po vybavení Vašej objednávky mažem (odstraňujem) všetky údaje, ktoré ste mi poskytli pri objednávke vami vybraných služieb, alebo duchovných pomôcok.

Samozrejmosťou je, že som viazaná mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie ( údaje) dostali tretím stranám.

Vami poskytnuté údaje chránim pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité.