Objednať si službu 

Informácie pre úhradu vami vybranej služby

Poštová banka

IBAN: SK7065000000000092017562

BIC:POBNSKBA

V.S.  použite vaše poštové smerové číslo.

Do poznámky dajte meno čo mate na FB, alebo e-mail .

Veštím pomocou vašej fotografie,ktorá nesmie byť staršia viac ako pol roka a kde sa pozeráte dopredu. Fotografiu a otázky poprosím poslať do správy