Cenník Služieb

Cenník Veštenia Tarot

1. Otázka 7,00 €

2: Otázky 11,00 €

3. Otázky 17,00 €

Rozhodnutie medzi dvomi variantami 10,00 €

 

 

Celkový výklad všetkých vašich oblastí na mesiac 7,00 €

Celkový výklad všetkých vašich oblastí na tri mesiace 15,00 €

Celkový výklad všetkých vašich oblastí na pol roka 25,00 €

Celkový výklad všetkých vašich oblastí na rok 40,00 €

Výklad Karmy - odhalenie silných a slabých stránok a rada,ako nastoliť duchovnú rovnováhu. 25,00 €

Cenník Anjelské odkazy

Odkaz od Anjelov 7,00 €

Odkazy od Anjelov na tri mesiace 17,00 €

Odkazy od Anjelov na pol rok 27,00 €

Odkazy od Anjelov na rok 44,00 €

Liečenie čakier 

Odblokovanie, liečenie,harmonizácia 1. deň - 50. min 35,00 €

Odblokovanie, liečenie,harmonizácia 1. deň 50 min + 3. dni harmonizácia po 21 min 75,00 €

Očisty 

Očista od po-robenia 40,00 €

Očista domácnosti 20,00 €

 

SET

( ANJELI,ČÍNSKY DRAK A ZVONČEKY )  17,00 € + poštovné 5,80 €